Sett opp en selskapsform

Når du starter din egen bedrift må du tenke igjennom hva slags type bedrift du ønsker å starte. Enten så starter du et aksjeselskap eller så starter du en annen form for bedrift. Aksjeselskap og enkeltmannsforetak er de mest vanlige. Disse forkortes til AS og ENS. Et AS er en måte for deg og meg å begrense vår risiko til omverdenen. Eiere av AS er ikke personlig ansvarlig for det ASet driver med, men kun ansvarlig for de pengene som man som eier har puttet inn i ASet. På denne måten taper man bare de pengene man selv skyter inn, og slipper å miste hus eller andre viktige gjenstander man eier.

Det er ikke bare å velge selskapsform uten å tenke seg litt om. Du bør også velge en selskapsform som passer dine skattebehov. I Norge er skatten høy, så det kan være en fordel å betale mindre skatt en det man kan gjøre. Reduksjon av skatt kan skje på flere måter, men handel i AS er en bedre måte å handle på fordi du da har et valg om hvordan skatten skal behandles enn om du handler varer i et ENS. ENS krever at du skatter av alt det du gjør etter endt år personlig. Det vil si at alt som skjer i ditt ENS skjer til slutt på din personlige ligning. Alt som skjer i ditt AS forblir det til du selv gjør noe. Du må selv velge å flytte aktivitet fra ASet til deg privat.